Algemene Voorwaarden MijnUsenet

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door! Als u zich aanmeldt bij MijnUsenet of bij een van de aan haar gerelateerde diensten, betekent het dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden. Indien u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Privacy en veiligheid
Privacy staat hoog in het vaandel bij MijnUsenet. De schending van privacy van andere gebruikers op ons systeem of op een andere site, zal er toe leiden dat uw account onmiddellijk verwijderd zal worden.
Elke poging om onrechtmatig toegang te krijgen tot onze site en / of dienst zal tevens tot gevolg hebben dat uw account verwijderd wordt. Justitie zal in zulke gevallen ten alle tijden ingeschakeld worden.

Copyright
U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen of er copyright berust op de door u te downloaden bestanden. Sommige bestanden op het usenet netwerk bevatten een copyright en zijn met schending van deze bepaling gedistribueerd over het usenet netwerk. MijnUsenet heeft geen controle over het wereldwijde usenet netwerk en is hierdoor ook niet verantwoordelijk.
Als gebruiker van MijnUsenet stemt u er mee in om geen copyright beschermende zaken te distribueren over ons netwerk en zich te houden aan de wettelijke bepalen ten opzichte van copyright. Het niet naleven van deze regels heeft tot gevolg dat uw account verwijderd wordt.

Controversieel en Expliciet Materiaal
MijnUsenet kan en is niet verantwoordelijk van de inhoud van berichten verspreid via de servers van MijnUsenet. De vrijheid van meningsuiting staat hierin centraal. Houdt echter altijd rekening met andere gebruikers. MijnUsenet kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele nadelige gevolgen ten aanzien van de inhoud van geplaatste berichten.

Acceptable Use Policy (AUP)
De accounts van MijnUsenet kunnen worden gedeeld met meerdere personen. Dit houdt in dat er meerdere ipadressen kunnen verbinden met de servers van MijnUsenet. Wanneer het maximaal aantal connecties is bereikt zullen de servers van MijnUsenet zelf nieuwe verbindingen weigeren. De eigenaar van de account is de persoon die betaald voor de dienst.

U dient zich te houden aan de etiquette die gebruikelijk is op het internet en op usenet. Hou rekening met andere gebruikers en behandel deze zoals u zelf ook behandeld zou willen worden.
Het plaatsen van SPAM is ten strengste verboden. U gaat ermee akkoord geen spam berichten te plaatsen. Indien dit echter wel het geval blijkt te zijn zal u een boete van 99 euro per spam bericht opgelegd worden.

Technische aspecten
MijnUsenet probeert een zo goed mogelijke dienst te leveren. Wij garanderen echter geen continue, ononderbroken of veilige dienstverlening en wij zijn niet verantwoordelijk indien u niet in staat bent om uw account te bereiken.

Algemeen
MijnUsenet is in geen enkel geval aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook als gevolg van de geleverde dienst en of deze overeenkomst.
MijnUsenet geeft in geen geval geld terug voor aangeschafte diensten. U dient zich van tevoren goed te orienteren op de aan te schaffen dienst.
MijnUsenet houdt zich het recht voor om u account en alle gerelateerde informatie per direct te verwijderen als u zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en / of wettelijke regels & bepalingen.