Disclaimer MijnUsenet

Voor MijnUsenet is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang.
Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt MijnUsenet volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor het gebruik van onderdelen van deze site zal MijnUsenet bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand. Dit is noodzakelijk voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de site en het onderhouden van de contractuele relatie tussen MijnUsenet en de gebruiker.

Voordat een gebruiker gebruik kan maken van een bepaald onderdeel van de site, zal toestemming worden gevraagd voor het vastleggen en het gebruik van gegevens voor dit onderdeel. Met het geven van toestemming krijgt de gebruiker toegang tot het gebruik van een onderdeel van de site. Door het verlenen van toestemming voor het gebruik van de gegevens voor een bepaald onderdeel, geeft de gebruiker tevens toestemming voor hergebruik van gegevens voor dat onderdeel. Gebruik gegevens Indien de gebruiker toestemming daartoe heeft gegeven kan MijnUsenet persoonsgegevens volgens deze toestemming gebruiken.

Door het geven van toestemming kan MijnUsenet:
1. de gegevens of een combinatie daarvan gebruiken om de overeenkomst tussen gebruiker en MijnUsenet uit te voeren en gebruik van de website van MijnUsenet. optimaal mogelijk te kunnen maken.
2. gebruikers informeren over aanbiedingen, kortingen, nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die worden aangeboden door MijnUsenet
3. de gegevens verwerken, met uitsluiting van gebruikers telefoonnummer, in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen MijnUsenet. en de gebruiker met het oog op werving voor commerciele of charitatieve doelen.

Derden
MijnUsenet zal NOOIT, zonder uw instemming, privacy informatie van klanten vrijgeven, verkopen of verhuren aan andere partijen.

Cookies
Cookies zijn text bestanden die de browser "onthoud" en op verzoek van de internetsite op uw PC bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden. In een cookie plaatst de MijnUsenet alleen nietszeggende informatie; deze informatie (bijvoorbeeld nummers) bevat geen privacy data en zijn alleen toepasbaar voor de MijnUsenet. website.

Wijzigingen
Mocht MijnUsenet veranderingen aanbrengen in haar beleid ten aanzien van privacy en informatie bewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid updaten dan zullen wij hierop de aandacht vestigen middels hyperlinks. Op deze manier bent u altijd in de gelegenheid ons beleid ten aanzien van "informatie" te volgen.